Oferta

Oferowane usługi:

  • opracowanie koncepcji projektu, systemu, architektury;
  • implementacja;
  • rozwój;
  • testy;
  • dokumentacja;
  • konsultacje;
  • doradztwo.